הדבר החשוב ביותר, זה שעומד מעל הכל, הוא הבריאות והבטחון במהלך עבודת הקיעקוע. מקעקע מקצועי לא נמדד רק על בסיס כישרון הציור שלו, אלא גם על בסיס רמת המקצועיות שבה הוא מנהל את עבודתו, שמירה על הסטריליות והקפדה על כל ההנחיות הנדרשות למען הבטחת בריאותו של המקועקע, וגם זו שלו

Read More
Dec 27, 2012
Super User
Hits: 1332

קשה לאמוד במדוייק את המקור הגיאוגרפי או התרבותי של אמנות הקעקועים, זאת בעיקר לאור העובדה שסוג אמנות זה התפתח במקביל באיזורים שונים של העולם, בקרב אוכלוסיות שלא היה שום קשר ביניהן. למעשה, כמעט בכל פינה בעולם היו נפוצים קעקועי גוף באופנים כאלה ואחרים

Read More
Nov 22, 2012
Super User
Hits: 1271